Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư là một trong những nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 13/2023/TT-BTC (Thông tư 13) đã giải quyết được những vướng mắc phát sinh trong thực tế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Read more