Đối tượng phải đóng thuế nhà thầu năm 2024

Tôi muốn hỏi thông tin về những ai phải đóng thuế nhà thầu và ai không phải đóng thuế nhà thầu? Do tôi có một người bạn quốc tịch nước ngoài, anh ấy mở công ty kinh doanh tại nước ngoài và có chi nhánh tại Việt Nam. Ký hợp đồng với một cá nhân người Việt Nam thì anh ấy có phải đóng thuế nhà thầu không?

Read more

Việc kê khai, nộp thuế nhà thầu của Tiktok Pte.Ltd

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam như sau: Read more

Tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành

Giao dịch thương mại ngày càng phát triển, việc mua sắm hàng hóa dịch vụ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới ngày đa dạng và thuận tiện. Các nhà cung cấp (nhà thầu) nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ vào lãnh thổ Việt Nam từ đó có phát sinh khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh tại Việt Nam. Các nhà thầu nước ngoài do đó có thể thuộc đối tượng phải chịu thuế nhà thầu đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Vậy việc quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để tính thuế sẽ được tính như thế nào?

Read more