Thuế nhà thầu có được coi là chi phí hợp lý và được khấu trừ không?

Hiện nay, hoạt động thương mại phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu lớn hơn khi sử dụng dịch vụ, hoặc mua hàng hóa từ các tổ chức bên nước ngoài. Khi doanh nghiệp Việt Nam phát sinh thanh toán tiền cho bên nước ngoài, sẽ làm phát sinh thuế nhà thầu. Vậy thuế nhà thầu mà doanh nghiệp nộp thay có được khấu trừ và tính vào chi phí hợp lý không?

Read more

Nhà cung cấp nước ngoài có được ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam không?

Thuế nhà thầu được hiểu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Như vậy, nhà cung cấp nước ngoài có được ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam không?

Read more

Tiền thuế GTGT mà Facebook, Google thu thêm có được khấu trừ không? Hay được đưa vào chi chí được trừ không?

Hiện nay các công ty Meta, Google đã đăng ký kê khai thuế tại Việt Nam. Như vậy các DN sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Facebook, Google có cần phải kê khai và nộp thuế nhà thầu nữa không? Tiền thuế GTGT của facbook có được khấu trừ không? Hay được đưa vào chi chí được trừ không?

Read more