Sửa Luật để hoàn thiện các quy định về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp

Theo dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện các quy định về ưu đãi thuế để vừa hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế, cơ cấu lại thu ngân sách theo hướng bền vững, vừa phát huy vai trò, hiệu quả của chính sách ưu đãi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp (DN).

Read more

Doanh nghiệp chế xuất là gì? Các ưu đãi đối với doanh nghiệp chế xuất 2023

Hiện nay, loại hình doanh nghiệp chế xuất trở nên khá phổ biến trong nền kinh tế nước ta. Vậy doanh nghiệp chế xuất là gì? Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về doanh nghiệp chế xuất? Mời các bạn tìm hiểu mô hình doanh nghiệp này và các quy định liên quan trong bài viết sau đây.

Read more

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thì có tiếp tục được ưu đãi thuế những năm sau không?

Ưu đãi thuế TNDN là chính sách của Nhà nước nhằm tạo ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng các dịch vụ được khuyến khích đầu tư. Để được hướng mức thuế suất ưu đãi, doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Read more