Công ty có cần thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ khi tăng vốn điều lệ không?

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện tại công ty tôi đã tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, công ty tôi chưa thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Vậy, có bị xử lý không và xử lý vi phạm như thế nào? Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần chuẩn bị các giấy tờ như thế nào?

Read more