Một số lưu ý cho doanh nghiệp trong khi giao kết hợp đồng lao động

Trong mối quan hệ lao động giữa Người lao động (NLĐ) và Doanh nghiệp (DN), tuỳ thuộc vào mục đích, giai đoạn hoặc là một vài điều kiện khác thì hợp đồng được giao kết có một số nội dung đặc trưng cũng như có một vài điều cầu chú ý. Sau đây là một số thông tin cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động. Read more