Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế

Trên thực tế hiện nay có những doanh nghiệp vẫn vô tư thực hiện cho cá nhân hay doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%. Điều này dẫn đến một rủi ro về thuế khi thực hiện quyết toán thuế. Chính vì vậy, bài viết này giúp bạn đọc hiểu rõ Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế khi bị cơ quan thuế phát hiện ra (khi thực hiện quyết toán thuế). Với hi vọng các bạn kế toán sẽ tư vấn cho chủ doanh nghiệp nhằm tránh rủi ro không đáng có. Read more

Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra

Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra. Kê khai thuế GTGT là công việc hàng tháng, hàng quý mà kế toán phải làm. Tuy nhiên, vẫn thường hay xảy ra các sai sót dẫn đến phải kê khai bổ sung, điều chỉnh. Xác định sai giá trị tính thuế, xác định sai thời điểm. Ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT, kê khai thiếu, thừa… là một số sai sót kế toán hay mắc phải. Sau đây là chi tiết các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra. Read more

Sửa nhiều quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Để tạo thuận lợi cho khách du lịch và sửa chính sách phù hợp với mục tiêu quản lý và thuận lợi trong áp dụng thực tiễn, Tổng cục Hải quan đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh, trong đó sẽ sửa một số quy định cụ thể. Read more