Một số lưu ý về thời điểm xuất hóa đơn mà kế toán nên biết

Read more

Hóa đơn điện tử: Cách thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Chính phủ yêu cầu đến ngày 01/11/2020, tất cả các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử. Ngay từ thời điểm này, các đơn vị cần tìm hiểu các quy định liên quan đến loại hình hóa đơn này. Hãy cùng tham khảo hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử dưới đây. Read more