Sửa nhiều quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Để tạo thuận lợi cho khách du lịch và sửa chính sách phù hợp với mục tiêu quản lý và thuận lợi trong áp dụng thực tiễn, Tổng cục Hải quan đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh, trong đó sẽ sửa một số quy định cụ thể. Read more

Một số lưu ý cho doanh nghiệp trong khi giao kết hợp đồng lao động

Trong mối quan hệ lao động giữa Người lao động (NLĐ) và Doanh nghiệp (DN), tuỳ thuộc vào mục đích, giai đoạn hoặc là một vài điều kiện khác thì hợp đồng được giao kết có một số nội dung đặc trưng cũng như có một vài điều cầu chú ý. Sau đây là một số thông tin cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động. Read more