Một cá nhân có nhiều mã số thuế do nhầm lẫn

Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với số căn cước công dân (CCCD) là bước cụ thể hóa đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đề án này được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bước đi này nhằm tiến tới chuyển sang sử dụng số CCCD thay cho mã số thuế. Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân là mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để phục vụ giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trên cơ sở quy chế phối hợp, Tổng cục Thuế và cơ quan chuyên môn của Bộ Công an đang tiến hành đối chiếu dữ liệu quản lý của cơ quan thuế và dữ liệu quản lý dân cư, để sau khi thông tư hướng dẫn có hiệu lực, sẽ chuyển đổi hoàn toàn mã số thuế theo mã định danh. Ngành Thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế là cá nhân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế của mình chính xác, tạo thuận lợi cho việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Đối với việc chuyển đổi mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, tại Luật Quản lý thuế quy định: Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (không còn phụ thuộc).

Theo quy định trên, khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thì mã số thuế của người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân dùng để kê khai, nộp thuế theo quy định. Như vậy, khi người phụ thuộc phát sinh tờ khai thuế thì mã số thuế của người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế chuyển thành mã số thuế cá nhân mà không yêu cầu người nộp thuế phải làm thủ tục chuyển đổi với cơ quan thuế.

Đối với việc chuyển đổi số định danh cá nhân làm mã số thuế khắc phục tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế, Tổng cục Thuế cho biết, thông qua quá trình rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân (theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), cơ quan thuế phát hiện rất nhiều trường hợp một cá nhân (một số định danh) tương ứng với nhiều mã số thuế.

Có thông tin phản ánh người nộp thuế gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính thuế về chuyển đổi mã số thuế phụ thuộc, đóng mã số thuế cá nhân. Về vấn đề này Tổng cục Thuế cho biết, nguyên nhân do cá nhân chưa hiểu quy định về đăng ký thuế hoặc do nhầm lẫn, cá nhân đã được cấp mã số thuế, khi thay đổi thông tin từ chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc) sang CCCD dẫn đến việc cá nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập không thực hiện đăng ký thay đổi thông tin mà thực hiện theo thủ tục đăng ký lần đầu, dẫn đến cá nhân được cấp thêm mã số thuế khác, nếu thông tin số giấy tờ tùy thân khác với số giấy tờ tùy thân đã được cấp mã số thuế trước đó.

Chủ động hướng dẫn người dân chuyển đổi mã số thuế

Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi mã số thuế phụ thuộc, đóng mã số thuế cá nhân, ngày 27/10/2023, Tổng cục Thuế đã (ban hành Công văn 4799/TCT-VP) yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt công chức trong toàn đơn vị, đặc biệt là những công chức trực tiếp giao dịch với nhân dân và người nộp thuế cần hướng dẫn người nộp thuế đúng quy trình nghiệp vụ của ngành; tuân thủ nghiêm quy định, quy chế và tác phong văn minh công sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế triển khai nghiêm túc việc đào tạo công chức mới, công chức luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc đảm bảo nắm vững quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh việc không nắm rõ dẫn đến hướng dẫn sai quy định gây phiền hà, ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Trường hợp để phát sinh sai phạm trong quá trình triển khai nhiệm vụ của công chức, cục trưởng cục thuế cần nghiêm túc chấn chỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của ngành để giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế. Sau khi chuyển đổi thì số định danh sẽ hợp nhất nghĩa vụ thuế của cá nhân, khi đó sẽ không còn tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply