Hôm nay (20/5/2019), chính thức bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Nội dung này đề cập tại Thông tư 18/2019/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 18) được Bộ Tài chính ban hành ngày 03/4/2019 vừa qua và chính thức có hiệu lực từ hôm nay (20/5/2019). Theo đó, sẽ bãi bỏ toàn bộ nội dung Thông tư 134/2014/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 134).

Trước đây, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, có tổng giá trị nhập khẩu thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên và dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu 60 ngày, kể từ ngày hết hạn.

Việc gia hạn này được áp dụng kể từ lô hàng nhập khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị chưa đến 100 tỷ đồng.

Từ 20/5/2019, Thông tư 134 bị bãi bỏ, do vậy, quy định này sẽ không còn giá trị.

Tuy nhiên, đối với Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo Thông tư 134 mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày Thông tư 18 có hiệu lực thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế.

Ngoài ra, Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo Thông tư 134 cũng được giải quyết tương tự khi Thông tư 18 này có hiệu lực.

Theo LuatVietnam.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply