Dịp Tết Nguyên đán, người lao động thường được thưởng Tết, được nhận tháng lương thứ 13. Vậy, thưởng Tết, lương tháng 13 có được tính vào chi phí được trừ? có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động (Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động mới năm 2012). Trên thực tế lương tháng 13 là tiền thưởng cuối năm do các doanh nghiệp tự quy định trong quy chế thưởng, hợp đồng lao động hoặc theo kết quả sản xuất kinh doanh…

1. Quy định về thuế TNDN

Đối với các khoản chi tiền lương tháng 13, tiền thưởng được tính vào chi phí được trừ nếu:

  • Được quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại: HĐLĐ; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính; Quy chế thưởng.
  • Thực tế chi trả hoặc có chứng từ thanh toán theo quy định

Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN mà doanh nghiệp chưa chi thì không tính vào chi phí năm quyết toán mà được tính vào chi phí năm thực chi.

Ví dụ:

  • Tiền lương tháng 13 năm 2018 mà đến ngày 5/3/2019 bạn mới chi => Vẫn được tính vào chi phí được trừ năm 2018 do chưa đến hạn nộp quyết toán thuế TNDN
  • Tiền lương tháng 13 năm 2018 mà đến ngày 5/5/2019 DN mới chi => Không tính vào chi phí được trừ năm 2018 mà tính vào chi phí được trừ năm 2019 (năm thực chi)

Lưu ý:

Theo quy định tại Điều 103, Bộ luật Lao động:

“1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

Do đó, các bạn cần lưu ý khi quy định về tiền lương tháng 13:

  • Nếu lương tháng 13 quy định như 1 khoản thưởng thì khi doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, khoản chi tiền lương tháng 13 không được tính vào chi phí được trừ.
  • Nếu lương tháng 13 này là khoản tiền lương cố định, được quy định cụ thể và không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh thì mới được đưa vào chi phí được trừ dù DN thua lỗ

2. Quy định về thuế TNCN

– Theo thông 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế.

– Doanh nghiệp chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó.

– Việc tính thuế thu nhập cá nhân với tháng lương thứ 13 được thực hiện như sau: Công ty bạn phát lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền thưởng lương tháng 13 với lương của tháng đó để tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là các bạn gộp chung lương tháng 13 vào với lương của tháng chi trả. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác. Rồi tính theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply