Bán hàng vào khu chế xuất có chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay thuế xuất không là thắc mắc của không ít doanh nghiệp. Cùng theo dõi câu trả lời qua bài viết sau.

  1. Bán hàng vào khu chế xuất có chịu thuế GTGT không?

Khu chế xuất được coi là khu phi thuế quan, hàng hóa bán vào khu chế xuất được xem là hàng hóa xuất khẩu và được áp dụng mức thuế suất 0%.

Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008 quy định đối tượng không chịu thuế gồm có:

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định khu phi thuế quan gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC cũng nêu rõ:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

– Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

Theo đó, khu chế xuất được coi là một phần của khu phi thuế quan nên hàng hóa bán vào khu chế xuất sẽ thuộc diện không chịu thuế GTGT,

Do đó, hàng hóa bán vào khu chế xuất được xem là hàng hóa xuất khẩu và được áp dụng mức thuế suất 0% (nếu không thuộc các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0% theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, đối với hàng bán vào khu chế xuất, để áp dụng mức thuế suất 0% cần phải đáp ứng những điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định;

– Có tờ khai hải quan theo khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như:

– Hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài;

– Hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng;

– Chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…;

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài;

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp không làm đủ thủ tục, sẽ không được hưởng mức thuế suất VAT 0%.

  1. Bán hàng vào khu chế xuất có chịu thuế xuất khẩu không?

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu chế xuất phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply