Khi kê khai và nộp thuế, bên cạnh tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ thì mã tiểu mục nộp thuế cũng là một trong những thông tin phải được kê khai một cách đầy đủ và chính xác.

  1. Khái niệm mã tiểu mục nộp thuế

Mục là khái niệm dùng để phân loại các khoản thu ngân sách nhà nước căn cứ vào nội dung – tính chất kinh tế theo các chế độ thu ngân sách và các chính sách của nhà nước.

Mã tiểu mục (hay còn gọi là Mã nội dung kinh tế – NDKT) là phân loại chi tiết hơn so với Mục, dùng để phân loại chi tiết các khoản thu ngân sách nhà nước theo danh mục các đối tượng quản lý trong Mục. Tiểu mục nộp thuế giúp người nộp thuế nộp chính xác các khoản thu ngân sách nhà nước

Doanh nghiệp cần xác định rõ các khoản tiền phải nộp như: tiền thuế, tiền phạt nộp thuế chậm,…để có thể ghi được Mã tiểu mục trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau khi đã xác định chính xác được khoản tiền phải nộp thì doanh nghiệp tiến hành tra cứu Mã tiểu mục nộp thuế trên Phụ lục III – Danh mục mã mục, tiểu mục (ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành).

Ví dụ về mã tiểu mục thuế môn bài như sau:

Mức thuế môn bài Vốn điều lệ đăng ký Tiểu mục Mức thuế
Thuế môn bài bậc 1 Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ 2862 3.000.000đ
Thuế môn bài bậc 2 Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống 2863 2.000.000đ
Thuế môn bài bậc 3 Văn phòng đại diện, địa điểm, chi nhánh 2864 1.000.000đ

Lưu ý: Mã tiểu mục đối với nộp tiền chậm nộp thuế môn bài là 4944.

  1. Các mã tiểu mục nộp thuế đối với các loại thuế thông dụng hiện nay

Mỗi loại thuế lại có các mục và tiểu mục khác nhau để giúp người nộp thuế phân biệt được và nộp đúng loại thuế cho doanh nghiệp của mình.

– Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Mã tiểu mục thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (bao gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí theo quy định là 1701, thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 1702. Ngoài ra, 4931 là tiểu mục tiền nộp tiền chậm thuế GTGT.

– Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Mã tiểu mục thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí là 1052. Và 4918 là mã của tiểu mục chậm nộp thuế TNDN.

– Thuế Thu nhập cá nhân ( TNCN)

Mã tiểu mục nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là 1001 và từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là 1003.

1004 là mã tiểu mục nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn cá nhân.

1005 là mã tiểu mục chuyển nhượng vốn (ngoại trừ chuyển nhượng chứng khoán)

1006 là mã tiểu mục thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng và thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có mã tiểu mục là 1015.

Các mã tiểu mục nộp TNCN từ trúng thưởng là 1007 còn từ bản quyền là 1008. Ngoài ra, mã tiểu mục thừa kế, biếu tặng (trừ bất động sản) là 1012, từ hoạt động cho thuê tài sản là 1014.

Mã tiểu mục đối với tiền chậm nộp thuế TNCN là 4917.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt

Mã tiểu mục của thuế tiêu thụ đặc biệt là 1757 với các hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước và 4934 là tiểu mục đối với các khoản chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thuế tài nguyên

Mã tiểu mục về tài nguyên khoáng sản là 1599 và mã chậm nộp thuế tài nguyên là 4927.

Ngoài ra còn có các tiểu mục khác về thủy điện, khoáng sản, thủy hải sản, sản phẩm của rừng tự nhiên,…

Vi phạm hành chính, thu tiền phạt và tịch thu

Các mã tiểu mục của các khoản vi phạm hành chính.

Về vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế ( Không áp dụng đối với thuế TNCN) là 4254, vi phạm hành chính đối với Luật thuế TNCN là 4268. Còn tiền chậm nộp của vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý (trừ thuế TNCN) là 4272.

– Các mã tiểu mục thu tiền phạt

Tiểu mục 4251 Các khoản tiền phạt theo quyết định của toà án

Tiểu mục 4252 Phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Tiểu mục 4253 là vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

Tiểu mục 4254 là vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (Không áp dụng với vi phạm thuộc Luật thuế thu nhập cá nhân)..

Tiểu mục 4255 Là khoản phạt  vi phạm về chế độ kế toán – thống kê.

Tiểu mục 4257 là phạt vi phạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản còn 4258 là bảo vệ rừng.

Tiểu mục 4261 là phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tiểu mục 4262 là phạt vi phạm đối với  lĩnh vực y tế, văn hoá.

Tiểu mục 4263 là phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về trật tự, an ninh, quốc phòng.

Tiểu mục 4264 là phạt sản xuất kinh doanh đối với các hành vi trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện đối với thẩm quyền của ngành Hải quan.

Tiểu mục 4266 là phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện.

Tiểu mục 4267 là phạt vi phạm trật tự đô thị và phạt vi phạm khác là 4299.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply