Công ty nợ đóng BHXH, rất nhiều các chế độ chính đáng của người không được giải quyết đặc biệt là chế độ thai sản. Vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH là gì?

  1. Trách nhiệm đóng BHXH của công ty

Theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ thai sản với người lao động theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Lao động nữ mang thai;
  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
  • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

– Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  1. Công ty nợ BHXH thì người lao động có được hưởng chế độ thai sản?

Theo điểm 3.2 khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2014 quy định về việc xác nhận số hưởng BHXH khi công ty nợ BHXH như sau:

Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì công ty nợ BHXH có trách nhiệm đóng đủ số tiền nợ BHXH, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng để kịp thời giải quyết chế độ thai sản cho người lao động.

Còn trong trường hợp công ty chưa đóng đủ số tiền nợ BHXH thì chỉ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH để người lao động hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

* Theo Công văn 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013 về việc giải đáp một số vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH như sau:

Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Đối với người lao động đặc biệt là lao động nữ sắp sinh con đang trong tình trạng bị công ty nợ đóng BHXH, cần đặc biệt lưu ý điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH. Người lao động cần tính toán thời gian tham gia BHXH để chủ động trong việc đảm bảo điều kiện hưởng trợ cấp thai sản cho mình.

Tại mục hỏi đáp trên trang BHXH, cũng có câu hỏi về trường hợp hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ bảo hiểm. BHXH giải đáp như sau:

“Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân, Bạn đề nghị người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đối với Bạn theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP để cơ quan BHXH kịp thời giải quyết chế độ BHXH đối với Bạn. Trường hợp Công ty cố tình không nộp tiền Bạn có thể kiến nghị đến Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn hoặc khởi kiện Công ty ra Tòa án nhân dân dân cấp huyện nơi Công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.”

Chi tiết tình huống các bạn có thể xem tại đường link sau:

https://baohiemxahoi.gov.vn/hoidap/pages/default.aspx?ItemID=30773

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply