Bài viết dưới đây hướng dẫn một số lưu ý về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và cách doanh nghiệp đăng ký mã số thuế người phụ thuộc.

1. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Người phụ thuộc Hồ sơ chứng minh
Đối với con * Dưới 18 tuổi:
– Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).
* Từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:
– Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).
– Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
* Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
– Bản chụp Giấy khai sinh.
– Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.
* Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
Đối với vợ hoặc chồng  – Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
– Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp  – Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện theo quy định  – Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh.
– Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc

 

2. Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân cho người phụ thuộc

Đối với Cá nhân ủy quyền đăng ký:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (giấy tờ chứng minh người phụ thuộc và tờ khai đăng ký), người nộp thuế nộp lại cho tổ chức trả thu nhập.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp nhập thông tin người phụ thuộc bảng Phụ lục kê khai người phụ thuộc trên phần mềm hỗ trợ kê khai.

Bước 3: Trả kết quả

Doanh nghiệp lấy dữ liệu từ bảng tổng hợp, sau đó in và kết xuất dữ liệu gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân người phụ thuộc theo 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký trên trang Thuế điện tử – Tổng cục Thuế: thuedientu.gdt.gov.vn

Truy cập website bằng tài khoản chữ ký số của công ty. Đăng nhập và chọn “Đăng nhập thuế”, chọn “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”, chọn hồ sơ “20-ĐK-TH-TCT”.

Sau đó, điền đầy đủ thông tin lên hồ sơ mẫu 20 -ĐK -TH –TCT. Nếu đăng ký từ 02 mã số thuế trở lên, chọn “Thêm dòng”. Sau khi kê khai, chọn “Hoàn thành kê khai”, chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

Cách 2: Đăng ký trên phần mềm HTKK

Đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn “Thuế thu nhập cá nhân”, chọn “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”.

Điền đầy đủ thông tin, hoặc tải bảng kê để kê khai, sau đó, tải dữ liệu lên phần mềm HTKK. Cuối cùng, chọn “Kết xuất XML”. Nộp tờ khai XML tại trang thuế điện tử phân “Nộp tờ khai XML”

Để tải kết quả chọn phân hệ “Khai thuế” => chọn “Tra cứu thông báo”.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply