Kế toán cần phải nắm chắc các quy định về Kế toán và Thuế đối với hàng khuyến mại khi doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại.

Tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại như sau:

Điều 7: Giá tính thuế

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.”

Căn cứ theo Điều 94 Luật thương mại 2005 quy định:

– Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

Như vậy, khi áp dụng chương trình khuyến mại mua 3 tặng 1 đối với sản phẩm chăm sóc tóc thì 3 sản phẩm chăm sóc tóc mà khách hàng phải mua là hàng hóa được khuyến mại.

Còn đối với các sản phẩm được tặng kèm khi mua 3 sản phẩm chăm sóc tóc đó được xem là hàng hóa dùng để khuyến mại và được áp dụng giá tính thuế bằng 0 trong trường hợp tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại sau đây:

Thứ nhất, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại được quy định tại Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau:

– Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

Ví dụ: Xét trường hợp của công ty anh/chị, giả sử giá 1 sản phẩm chăm sóc tóc là 100.000 đồng trong khi giá của sản phẩm tặng kèm là 180.000 đồng. Nếu áp dụng chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1, vậy giá trị sản phẩm tặng kèm cho 1 sản phẩm chăm sóc tóc là: 180.000 : 3 = 60.000 đồng, tức là bằng 60% giá của sản phẩm chăm sóc tóc (vượt quá mức 50% theo quy định).

Như vậy, chương trình khuyến mại này không tuân thủ quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại. Dó đó, sản phẩm tặng kèm không được hưởng giá tính thuế bằng 0.

– Tổng giá trị của hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

– Trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%, bao gồm các chương trình sau:

+ Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức;

+ Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết.

Thứ hai, thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng

Căn cứ Điều 97 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp tặng hàng hoá cho khách hàng không thu tiền (có đi kèm theo việc mua bán hàng hóa), thông tin phải công khai cho khách hàng bao gồm:

– Tên của hoạt động khuyến mại;

– Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

– Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

– Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

– Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

– Giá bán hàng hóa được tặng cho khách hàng.

Thứ ba, thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, trừ trường hợp:

– Tổng giá trị quà tặng dưới 100 triệu đồng;

– Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Lưu ý: Đối với chương trình khuyến mại mua 3 tặng 1, công ty anh/chị không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mãi.

Ngược lại, nếu chương trình khuyến mại của công ty anh/chị không tuân thủ các quy định trên thì phải kê khai, nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply