Cùng kiểm tra lại mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài dưới đây để kê khai chính xác tránh phát sinh chậm nộp tiền thuế do khai sai mã chương, tiểu mục. Cụ thể:

  1. Mã chương nộp thuế môn bài 2024

Trong mục lục ngân sách nhà nước, Chương được dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước theo cơ quan chủ quan.

Mã chương được mã số hóa thành 03 ký tự theo từng cấp quản lý:

Cấp quản lý Mã số
Cơ quan ở cấp trung ương 001 – 399
Cơ quan ở cấp tỉnh 400 – 599
Cơ quan ở cấp huyện 600 – 799
Cơ quan ở cấp xã 800 – 989

Theo đó, có hiểu đơn giản, mã chương nộp thuế môn bài là mã của doanh nghiệp phân loại theo cơ quan quản lý thuế.

Đối chiếu với quy định tại Phụ lục I Thông tư 324/2016/TT-BTC, mã chương nộp thuế môn bài 2024 được quy định như sau:

Mã chương Tên Cấp quản lý
151 Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Trung ương
152 Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh Trung ương
153 Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài Trung ương
154 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Trung ương
158 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ Trung ương
159 Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống Trung ương
160 Các quan hệ khác của ngân sách Trung ương
161 Nhà thầu chính ngoài nước Trung ương
162 Nhà thầu phụ ngoài nước Trung ương
551 Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Tỉnh
552 Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh Tỉnh
553 Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài Tỉnh
554 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Tỉnh
555 Doanh nghiệp tư nhân Tỉnh
556 Hợp tác xã Tỉnh
557 Hộ gia đình, cá nhân Tỉnh
558 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ Tỉnh
559 Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống Tỉnh
560 Các quan hệ khác của ngân sách Tỉnh
561 Nhà thầu chính ngoài nước Tỉnh
562 Nhà thầu phụ ngoài nước Tỉnh
563 Các Tổng công ty địa phương quản lý Tỉnh
564 Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) Tỉnh
754 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh (công ty TNHH, công ty cổ phần) Huyện
755 Doanh nghiệp tư nhân Huyện
756 Hợp tác xã Huyện
757 Hộ gia đình, cá nhân Huyện
758 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ Huyện
759 Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống Huyện

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ do Chi cục Thuế quản lý với mã chương nộp thuế môn bài từ 754 – 759.

  1. Tiểu mục nộp thuế môn bài 2024

Tiểu mục (hay còn gọi là mã nội dung kinh tế – NDKT)  là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục (theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 324/2016/TT-BTC.

Còn Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ nội dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước.

Trong đó, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024 được thể hiện tại Mục 2850 Tiểu nhóm 0114 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC như sau:

Vốn điều lệ/đầu tư đăng ký Tiểu mục Bậc thuế Mức thuế
Trên 10 tỷ đồng 2862 1 03 triệu đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2863 2 02 triệu đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 2864 3 01 triệu đồng/năm
  1. Cách tra cứu mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài

3.1. Cách tra cứu mã chương nộp thuế môn bài

Thực hiện tra cứu mã chương nộp thuế môn bài theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn tab Thông tin về người nộp thuế -> Nhập mã số thuế doanh nghiệp -> Nhập mã xác nhận -> Click tra cứu.

Bước 3: Khi hoàn tất tra cứu, màn hình sẽ hiện ra như hình dưới và có mã chương doanh nghiệp (03 số đầu của phần “Chương – Khoản”)

3.2. Cách tra cứu mã tiểu mục nộp thuế môn bài

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Phí – Lệ phí” -> “Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)”

Bước 2: Click in và xem trướ

Bước 3: Xem mã tiểu mục nộp thuế môn bài tại bên dưới góc trái của tờ khai lệ phí môn bài.

  1. Sai mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài phải làm thế nào?

Trong trường hợp sai mã chương, mã tiểu mục nộp thuế, doanh nghiệp có thể lập thư tra soát để điều chỉnh thông tin.

Cụ thể, cách lập thư tra soát xem tại: Cách lập thư tra soát sai tiểu mục, sai cơ quan quản lý thu…

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply