Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm là những vấn đề người lao động rất quan tâm. Vậy tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trả cho NLĐ đucợ tính như thế nào, các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây nhé.

  1. Trường hợp nào được tính lương làm thêm giờ vào ban đêm?

Theo Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2019, ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Cùng với đó, Điều 107 Bộ luật này cũng nêu rõ thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường.

Do đó, người lao động được tính là làm thêm giờ vào ban đêm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Làm việc vào ban đêm sau giờ làm việc của ngày làm việc bình thường.

– Làm việc vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần.

– Làm việc vào ban đêm của ngày nghỉ lễ (Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5, dịp Quốc Khánh 02/9, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch).

– Làm việc vào ban đêm của ngày nghỉ Tết (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch).

– Làm việc vào ban đêm của ngày nghỉ có hưởng lương (Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng).

Hiện nay Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định chung về giới hạn thời gian làm thêm giờ chứ không đề cập cụ thể đến thời gian làm thêm giờ vào ban đêm nên có thể hiểu rằng, thời gian làm thêm giờ vào ban đêm cũng được tính với làm thêm giờ vào ban ngày và đảm bảo không vượt quá thời gian làm thêm giờ tối đa:

– Không quá 60 giờ/tháng.

– Không quá 300 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

  1. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

 

  x Mức ít nhất 150%

 

 + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường   x Mức ít nhất 30%      + 20%     x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường   x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó, tiền lương giờ làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính như sau:

– Ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường: Trong trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày trước khi làm thêm giờ vào ban đêm.

Tức là: (150% + 30% + 20%) x lương thực trả = 200% x lương thực trả.

– Ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường: Trong trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày trước khi làm thêm giờ vào ban đêm:

Tức là: (150% + 30%) x lương thực trả + 20% x (150% lương thực trả) = 210% x lương thực trả.

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày bình thường được trả như sau:

+ 200% lương thực trả trong trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày;

+ 210% lương thực trả trong trương hợp người lao động làm thêm giờ vào ban ngày.

  1. Trả lương làm thêm ban đêm như ngày thường, công ty có bị phạt?

Theo Điều 94 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Do đó, người lao động làm thêm vào ban đêm cũng phải được công ty trả đủ lương làm thêm theo quy định.

Trường hợp trả lương làm thêm như ngày thường, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

– Phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng: Nếu có từ 01 đến 10 người lao động không được trả đủ lương làm thêm giờ ban đêm.

– Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng: Nếu có từ 11 đến 50 người lao động không được trả đủ lương làm thêm giờ ban đêm.

– Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng: Nếu có từ 51 đến 100 người lao động không được trả đủ lương làm thêm giờ ban đêm.

– Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng: Nếu có từ 101 đến 300 người lao động không được trả đủ lương làm thêm giờ ban đêm.

– Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng: Nếu có từ 301 người lao động trở lên không được trả đủ lương làm thêm giờ ban đêm.

Đây là mức phạt tiền dành cho người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm, người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn buộc phải trả đủ tiền lương làm thêm giờ ban đêm cộng với khoản tiền lãi của số tiền trả thiếu. Mức lãi suất trong trường hợp này được xác định theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm người sử dụng lao động xử phạt.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply