Rủi ro về thuế là gì? Nguyên nhân gây ra rủi ro về thuế thường gặp trong doanh nghiệp

Rủi ro về thuế hay rủi ro về thuế suất là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tất cả các doanh nghiệp/tổ chức đều phải có trách nhiệm đối với Nhà nước về nghĩa vụ nộp thuế. Do vậy, rủi ro về thuế rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Read more