Công văn hướng dẫn hạn nộp mẫu 04/SS-HDĐT mới nhất

Lập và gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến cho CQT là bước bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa nắm được các quy định liên quan đến thời hạn nộp mẫu 04/SS-HDĐT. Việc nộp mẫu 04/SS-HDĐT không đúng thời hạn cũng sẽ bị xử phạt VPHC quy định điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Read more