Lập và gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến cho CQT là bước bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa nắm được các quy định liên quan đến thời hạn nộp mẫu 04/SS-HDĐT. Việc nộp mẫu 04/SS-HDĐT không đúng thời hạn cũng sẽ bị xử phạt VPHC quy định điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

1. Trường hợp nào phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT đến CQT?

Mẫu 04/SS-HĐĐT được sử dụng trong trường hợp sau: theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020:

– Hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót (khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020)

– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế cũng như các nội dung khác (khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020)

– Hóa đơn đã lập khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó phải hủy hóa đơn do phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ (điểm b điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC)

– Hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CPcó sai sót (khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC)

(được hướng dẫn cụ thể Công văn 1647/TCT-CS năm 2023)

Lưu ý:

– Mẫu 04/SS-HĐĐT có thể dùng để thông báo lỗi sai của 01 hoặc nhiều hóa đơn điện tử cùng lúc.

2. Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Tùy từng trường hợp, thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

– Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo:

  • Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử có sai sót.

– Trường hợp gửi thông báo theo yêu cầu của cơ quan thuế:

  • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn có sai sót thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT để người bán rà soát lại hóa đơn. Doanh nghiệp phải kiểm tra lại và gửi thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn nêu trong Thông báo 01/TB-RSĐT.

Nhằm hạn chế rủi ro và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn của người nộp thuế trong quá trình phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài – Đồng Phủ đã có Công văn số 5387/CCT-TTHT ngày 02/08/2023 hướng dẫn người nộp thuế thực hiện việc nộp Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT, cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mẫu số 04/SS- HĐĐT:

Thời hạn nộp Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT tùy thuộc vào 02 trường hợp sau:

1.1. Trường hợp người bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo:

– Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp quy định thời hạn nộp Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp lập hóa đơn vào tháng 6/2023 mà đến tháng 7/2023 phát hiện sai sót phải điều chỉnh thì tương ứng hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT chậm nhất là ngày 31/7 (theo tháng) hoặc 30/9/2023 (theo quý).

1.2. Trường hợp gửi thông báo theo yêu cầu của cơ quan thuế:

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát phát hiện hóa đơn có sai sót thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT để người bán rà soát lại hóa đơn đã xuất cho khách hàng. Người nộp thuế phải kiểm tra lại hóa đơn và gửi Thông báo hóa đơn có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn nêu trong Thông báo 01/TB-RSĐT.

3. Phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT bao nhiêu?

Theo Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định, trường hợp chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT sẽ bị xử phạt như sau:

Số ngày chậm nộp
Mức phạt
Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
Quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

* Lưu ý: Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 thì không áp dụng Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP khi xử phạt vi phạm hành chính.

Mức phạt tiền tiêu trên được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 tổ chức.

Công văn số 5387/CCT-TTHT ngày 02/08/2023 được đính kèm ở phía cuối bài viết nhé.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply