Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là khi nào?

Từ 1/7/2022, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, một số ngành kinh doanh đặc biệt như dịch vụ ăn uống, nhà hàng – khách sạn, nhiều kế toán vẫn khá lúng túng khi áp dụng hóa đơn điện tử.

Read more