Quy định về thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực ăn uống như thế nào? Các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực ăn uống nhà hàng cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện kê khai và xuất hóa đơn cho khách hàng.

  1. Thuế VAT khi đi ăn là 8% hay 10% theo quy định mới nhất 2024?

Trước hết, VAT tiếng Anh là Value Added Tax hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng – là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế VAT 10% là mức thuế suất được áp dụng cho đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nghĩa là thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng, chịu thuế 0%, 5%, trong đó có dịch vụ ăn uống.

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Theo đó, chính sách giảm 2% thuế GTGT 2024 đối với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất thuế GTGT 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

– Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, từ các quy định trên thì trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024, thuế VAT khi đi ăn sẽ là 8% và thuế VAT từ ngày 01/7/2024 sẽ là 10% (trường hợp chính sách giảm thuế GTGT không được gia hạn).

  1. Cách tính thuế VAT khi đi ăn?

Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, về nguyên tắc thì công thức chung để tính thuế VAT như sau:

Thuế VAT phải chịu = Giá tính thuế x Thuế suất thuế VAT

Ví dụ: Tổng hóa đơn phải trả là 1.080.000 đồng (đã bao gồm VAT), thuế suất thuế VAT là 8% (từ 01/7/2024 là 10%) thì giá chưa bao gồm VAT sẽ tính theo công thức sau:

Giá chưa bao gồm VAT = Giá thanh toán / (1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ)

Tương ứng, giá chưa bao gồm VAT = 1.080.000 / (1+0,08) = 1.000.000 đồng.

Theo đó, thuế VAT trong trường hợp này sẽ là 80.000 đồng.

  1. Người chịu thuế VAT và người đóng thuế VAT trên thực tế là ai?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 như sau:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Theo định nghĩa thì thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng dựa trên phần giá trị tăng thêm mà không phải dựa trên toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Trong đó, theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì:

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Tuy nhiên, trên thực tế, đặc điểm của thuế GTGT là loại thuế gián thu sẽ cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó.

Như vậy, người chịu thuế GTGT thực tế là người tiêu dùng nhưng người đóng thuế GTGT là các cơ sở kinh doanh.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply