Có cần phải xin phép khi bổ sung tài khoản cấp 1 và cấp 2 trong hệ thống tài khoản kế toán không?

Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được dùng trong công việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Vậy khi doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1 và cấp 2 thì có cần phải xin phép?

Read more