Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nước ngoài có thu nhập chịu thuế TNCN ở Việt Nam thì đầu tiên phải xác định là cá nhân cư trú hay không cư trú, nếu là cá nhân cư trú thì xác định thêm thời hạn làm việc tại Việt Nam. Vậy cá nhân người nước ngoài sẽ phải tính thuế TNCN như thế nào? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Read more

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Hàng năm các cá nhân có khoản thu nhập từ tiền lương và tiền công trong ngưỡng phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế theo quy định. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản và dễ thực hiện dưới đây sẽ giúp người nộp thuế biết được mức thuế mình cần phải nộp là bao nhiêu.

Read more

Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả cho người lao động

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Vậy những trường hợp nào phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả cho người lao động?

Read more