Khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa có được tính vào chi phí?

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ và tài trợ đúng đối tượng. Các bạn có thể tham khảo cách xử lý chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo thông qua bài viết dưới đây nhé.

Read more

Chi tài trợ mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy cho trường học có được trừ?

Cụ thể trường của tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, có thành lập trung tâm. Trung tâm có mã số thuế, tài khoản và con dấu riêng. Vừa qua, trung tâm tài trợ cho trường thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động (có hồ sơ tài trợ). Cho tôi hỏi, khoản chi tài trợ nêu trên trung tâm có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Read more