Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào chịu thuế và không chịu thuế

Làm thế nào để phân bổ được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua về dùng chung cho cả hoạt động SXKD vừa chịu thuế vừa không chịu thuế? Bài viết này sẽ giúp cho các bạn kế toán hiểu rõ được cách tính phân bổ thuế GTGT đầu vào cho trường hợp nêu trên.

Read more