Có cần phải xin phép khi bổ sung tài khoản cấp 1 và cấp 2 trong hệ thống tài khoản kế toán không?

Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được dùng trong công việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Vậy khi doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1 và cấp 2 thì có cần phải xin phép?

Read more

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ là những hành vi được quy định rõ tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. Theo đó, không chỉ các tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà cả công chức thuế và tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đều cần đặc biệt lưu ý.

Read more