Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có cần địa chỉ người mua không?

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có cần địa chỉ người mua không? Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải đảm bảo nguyên tắc gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

Read more

Ai sẽ sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế?

Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử, như quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Do đó, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng đang được triển khai theo thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Read more

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có các quy định cụ thể về hóa đơn điện tử. Trong đó có việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế và các quy định phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Vậy mức phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử thế nào?

Read more