Những trường hợp nào phải phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Việc phân bổ thuế TNDN thường nhận được nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp. Rất nhiều bạn kế toán chưa nắm rõ các quy định nên có thể chưa thực hiện đúng. Để giúp các bạn kế toán nắm bắt thông tin quy định của pháp luật hiện hành, Vinatas chia sẻ bài viết sau chi tiết nội dung về các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, kê khai quyết toán thuế TNDN cuối năm.

Read more