Chi tiết về hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu

Thuế VAT là một trong những loại thuế quan trọng đánh vào người tiêu dùng và do các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hàng hóa dịch vụ thu hộ. Hoàn thuế VAT xảy ra khi mức thuế nộp vào nhiều hơn mức thuế thực tế mà cá nhân, đơn vị phải nộp. Cùng tham khảo quy định về hoàn thuế GTGT xuất khẩu ở bài viết này nhé.

Read more

Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT? Quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất?

Thuế VAT là một trong những loại thuế quan trọng đánh vào người tiêu dùng và do các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hàng hóa dịch vụ thu hộ. Hoàn thuế VAT xảy ra khi mức thuế nộp vào nhiều hơn mức thuế thực tế mà cá nhân, đơn vị phải nộp. Vậy các trường hợp không được hoàn thuế VAT cụ thể như thế nào?

Read more

Hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, quy định: Read more

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư là một trong những nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 13/2023/TT-BTC (Thông tư 13) đã giải quyết được những vướng mắc phát sinh trong thực tế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Read more