Có được hoàn thuế TNCN của nhiều năm trước bị bỏ quên?

Người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật khi quyết toán thuế TNCN. Vậy, trường hợp các năm trước chưa yêu cầu hoàn thuế thì bây giờ có được hoàn thuế hay không? Có bị giới hạn thời gian hoàn thuế TNCN không? Bài viết này sẽ giải đáp cho các bạn thắc mắc trên nhé.

Read more