Có phải không chịu thuế GTGT là không có trách nhiệm kê khai thuế không?

Nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ cơ bản và bắt buộc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh,… Mỗi DN cần hoàn thiện hồ sơ khai thuế để cơ quan thuế có thể nắm bắt và quản lý. Vậy kinh doanh hàng hóa không chịu thuế thì có phải kê khai thuế không?

Read more