Bạn đã nắm rõ quy định về đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý? Những tiêu chí nào để được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý? Mời các bạn theo dõi bài viết sau:

  1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Căn cứ theo quy định của Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế khai theo tháng gồm các loại sau:

Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Nếu người nộp thuế thỏa mãn được các tiêu chí quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn hình thức kê khai thuế theo quý.

Tóm lại, tất cả các doanh nghiệp đều phải kê khai thuế GTGT theo tháng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí theo quy định thì được phép lựa chọn kê khai thuế theo quý.

  1. Tiêu chí khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Tiêu chí khai thuế giá trị gia tăng theo quý được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, như sau:

– Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

– Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc

  1. Trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

– Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo.

Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

(Khoản 2 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

  1. Thời hạn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Theo Khoản 1, Điều 44 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14:

– Đối với kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, đơn vị nộp tờ khai chậm nhất ngày 20 tháng tiếp theo tháng kê khai.

– Đối với kỳ kê khai thuế GTGT theo quý, đơn vị nộp tờ khai chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý kê khai.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply