Hiện nay, nhiều doanh nghiệp mua ô tô để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng gặp khó khăn trong việc xác định chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp mua xe ô tô có được đưa vào chi phí được trừ?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Theo Điều 4 Thông tư 96/2016/TT-BTC thì Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

– Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp mua ô tô dưới 9 chỗ ngồi có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô thì được tính toàn bộ chi phí khấu hao.

Ngược lại, trường hợp doanh nghiệp không hoạt động theo lĩnh vực như trên trên sẽ chỉ được tính chi phí được trừ tương ứng phần nguyên giá 1,6 tỷ đồng, phần giá vượt 1,6 tỷ đồng sẽ không được tính chi phí được trừ.

  1. Mua xe ô tô để đưa đón nhân viên

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2016/TT-BTC thì Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời tại Điểm a Khoản 2.2 Điều 4 Nghị định này có quy định:

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, trường hợp công ty mua xe đưa đón cán bộ, nhân viên thì khoản chi phí này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Công ty cần lưu giữ đầy đủ các hóa đơn, chứng từ theo quy định.

  1. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp mua ô tô:

Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 14: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

……

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.”

Theo đó, nếu công ty không sử dụng ô tô cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn thì chỉ được khấu trừ thuế VAT tương ứng giá trị xe chưa thuế là 1,6 tỷ.

  1. Khung thời gian trích khấu hao tài sản đối với xe ô tô của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Căn cứ theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định như sau:

D – Thiết bị và phương tiện vận tải Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)
1. Phương tiện vận tải đường bộ 6 10
2. Phương tiện vận tải đường sắt 7 15
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ 7 15
4. Phương tiện vận tải đường không 8 20
5. Thiết bị vận chuyển đường ống 10 30
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng 6 10
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác 6 10

Như vậy theo quy định trên khấu hao tài sản đối với xe ô tô thời gian trích khấu hao tối thiểu là 06 năm, thời gian trích khấu hao tối đa là 10 năm.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply