Chi phí thuê lao động tự do có được trừ khi tính thuế?

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân: Read more

Khấu hao tài sản theo thời gian thuê đất có được không?

Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ hợp lý và có hệ thống giá trị của tài sản qua một khoảng thời gian sử dụng, khi các tài sản bị giảm giá trị do hư hỏng, hao mòn, lỗi thời, … Chi phí khấu hao tài sản cũng là một loại chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Cùng tham khảo tình huống sau đây nhé.

Read more

Phí xin cấp visa điện tử trên các trang web trực tuyến có được trừ?

Visa, hay thường được gọi là Thị Thực, là yêu cầu bắt buộc khi bạn muốn đến du học / du lịch và nhập cảnh vào các quốc gia yêu cầu visa đối với quốc tịch Việt Nam. Trong các doanh nghiệp thường cử nhân viên đi công tác nước ngoài. Vậy các khoản chi phí xin cấp visa cho nhân viên có được trừ không? Đặc biệt, DN chỉ làm qua các trang mạng trực tuyến?

Read more