Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có cần địa chỉ người mua không?

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có cần địa chỉ người mua không? Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải đảm bảo nguyên tắc gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

Read more

Ai sẽ sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế?

Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử, như quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Do đó, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng đang được triển khai theo thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Read more

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2023

Hiện nay, ngành thuế đang tăng cường đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Read more

Hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?

Hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không? Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế chuyển đổi thành hóa đơn giấy được dùng để giao dịch không? Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có phải là hóa đơn điện tử không?

Read more

Những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hiện nay, ngành thuế đang tăng cường đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài sẽ là giải pháp quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội. Để tìm hiểu về nội dung này, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Read more