Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC đã được đưa vào áp dụng từ cuối năm 2022, sẽ mang đến chuyển biến tích cực đối với ngành thuế.

 1. Thế nào là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

Máy tính tiền là thiết bị điện tử giúp hỗ trợ công việc kinh doanh với các chức năng như:  tính tiền, lưu trữ thông tin bán hàng, tra cứu,  báo cáo giao dịch, khởi tạo hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Ngoài ra, thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu điện tử, máy tính tiền có thể  kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Theo đó, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế, Điều 1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP, Điều 11 Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử.

 1. Nguyên tắc khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền

Điều 11. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế – Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

 • Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
 • Không bắt buộc có chữ ký số;
 • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
 1. Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Cụ thể, người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có trách nhiệm:

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP;
 • Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC;
 • Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo duy nhất;
 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
 1. Dấu hiệu nhận biết nhanh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

4.1. Ký hiệu hóa đơn: Ký tự số 5 là M (Máy tính tiền)

4.2. Mã của cơ quan thuế:

Ký tự số 1: là chữ cái M cố định để thể hiện dấu hiệu nhận biết hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Cụm ký tự từ số 5,6,7,8,9 là một chuỗi 05 ký tự do CQT cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của CQT đảm bảo tính duy nhất. Trước và sau cụm ký tự này là dấu – để phân nhóm ký tự

4.3. Chữ ký người bán: Không bắt buộc sử dụng chữ ký số trên hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi phát hành cho người mua.

Cuối ngày: Người bán sẽ gửi các hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã phát hành trong ngày lên thuế. Khi đó người mua có thể đăng nhập trang tra cứu hóa đơn: hoadondientu.gdt.gov.vn để tra cứu thông tin hóa đơn đã được ghi nhận trên cơ quan thuế.

 1. Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Căn cứ nội dung tại Mục 5 Công văn 15261/CTTPHCM-TTHT thì lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền như sau:

 • Giúp người bán chủ động 24/7 khi lập hóa đơn có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc liên quan đến độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn.
 • Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc chữ ký số.
 • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
 • Chủ động 24/7 xử lý sai sót phát sinh trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã đcài đặt phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.
 • Người mua nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế.
 • Cuối ngày, người nộp thuế chỉ cần chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply