Ai sẽ sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế?

Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử, như quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Do đó, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng đang được triển khai theo thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Read more

Lưu dữ liệu định dạng xml đối với hoá đơn điện tử

Khái niệm về hóa đơn điện tử lưu file PDF

Hóa đơn điện tử bản PDF thể hiện nội dung kinh tế và nghiệp vụ của một hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, nó lại không phải là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử nên chỉ có công dụng lưu trữ để ghi sổ, theo dõi quy trình về kế toán và không có hiệu lực để thanh toán, giao dịch. Read more

Một số lưu ý thường gặp khi sử dụng hoá đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đem đến cho kế toán nhiều lợi ích cả về mặt thời gian, chi phí cũng như hiệu suất làm việc. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng kế toán không thể tránh khỏi những vướng mắc. Sau đây là một số lưu ý đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC.

Read more

Những doanh nghiệp nào được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Read more

Hóa đơn thương mại có hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu được không? Loại và hình thức hóa đơn được quy định như thế nào?

Hiện tôi đang kinh doanh một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Vậy công ty tôi muốn hỏi về hóa đơn thương mại được quy định ra sao trong luật? Hóa đơn thương mại có hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu được không? Read more