Công ty có được nộp thuế bằng ngoại tệ hay không?

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu… có thể khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ. Để tìm hiểu các quy định liên quan, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Read more