Nhà phân phối nhận tiền khi thực hiện chương trình khuyến mãi có phải lập hóa đơn?

Hiện nay, việc bán hàng thông qua nhà phân phối diễn ra rất phổ biến trong quá trình sản suất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà phân phối đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa giúp sản phẩm có thể tiếp cận thị trường tốt hơn.

Read more

Tiền thưởng doanh số do làm nhà phân phối, cần xuất hóa đơn không?

Hiện nay vấn đề tiền thưởng doanh số được sự quan tâm của rất nhiều đại lý và nhà phân phối khi bán được sản phẩm đạt mức quy định của doanh nghiệp. Tiền thưởng doanh số là sự công nhận kết quả đóng góp và cũng là mục tiêu phấn đấu của các nhà phân phối và đại lý.

Read more