Hiện nay, việc bán hàng thông qua nhà phân phối diễn ra rất phổ biến trong quá trình sản suất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà phân phối đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa giúp sản phẩm có thể tiếp cận thị trường tốt hơn.

Bên cạnh đó, bất kể doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực gì cũng cần xây dựng chương trình khuyến mãi. Đây là một phương pháp tiếp thị có thể tạo ra sự quan tâm trong tâm trí người mua và cũng có thể tạo ra những khách hàng trung thành.

Như vậy, đối với một doanh nghiệp lớn có hệ thống nhà phân phối riêng, chắc hản họ cũng sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi. Đa số các doanh nghiệp này sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi thông qua nhà phân phối. Vì vậy, nhà phân phối sẽ phải tìm hiểu các quy định liên quan và triển khai chương trình khuyến mãi này đến người tiêu dùng, kèm theo đó các công ty sẽ hỗ trợ cho nhà phân phối một khoản tiền để thực hiện CTKM. Sau đây, hãy cùng Vinatas tìm hiểu một số chương trình khuyến mãi thông qua nhà phân phối trong bài viết dưới đây nhé.

  1. Nhà phân phối nhận tiền hỗ trợ khi thực hiện chương trình khuyến mãi phải lập chứng từ thu, chi

Các bạn cùng tìm hiểu một tình huống được đăng tải trên mục hỏi đáp của Bộ tài chính như sau:

Tình huống:

Công ty chúng tôi kinh doanh ô tô mới – là đại lý cho nhà phân phối ô tô tại Việt Nam (sau đây gọi tắc là “Nhà máy”) Hàng tháng Công ty chúng tôi thực hiện bán hàng với chương trình bán hàng Nhà máy đưa ra. Ví dụ: tháng 6 Nhà máy đưa ra chương trình bán hàng là khuyến mãi giảm giá bán xe cho dòng xe A, cụ thể: – Giá khuyến nghị bán lẻ xe A: 940.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) – Chương trình khuyến mãi bán hàng: Giảm giá bán cho khách hàng 40.000.000 đồng/xe (đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng). Điều kiện Nhà máy đưa ra: Công ty chúng tôi chủ động khuyến mãi giảm giá cho khách hàng trước, đến cuối tháng 6 hoặc đến khi hết chương trình Nhà máy hỗ trợ lại cho Công ty chúng tôi 40.000.000 đồng/xe (đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng ) cho xe A đã bán ra – Thực hiện: Khi bán xe Công ty chúng tôi xuất hóa đơn bán xe cho khách với giá xuất hóa đơn là 900.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) (giảm trực tiếp trên giá bán 40.000.000 đồng theo chương trình của Nhà máy). Khi kết thúc chương trình Công ty chúng tôi xuất hóa đơn cho Nhà máy nội dung : Hỗ trợ bán hàng theo chương trình khuyến mãi bán hàng, số tiền xuất hóa đơn 40.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) Như vậy, Chúng tôi có được xác định đây là hoạt động hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý của Nhà máy hay không? và 40.000.000 đồng Công ty chúng tôi xuất hóa đơn cho Nhà máy có được tính cộng vào Doanh thu để tính Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hay không? Và bản chất khoảng hỗ trợ chúng tôi nhận được từ Nhà máy có phải là Doanh thu của xe A này hay không?

Bộ tài chính trả lời:

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền:

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

– Khoản 5.b Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó theo quy định của pháp luật về thương mại;

“b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

– Khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả là đại lý cho Nhà phân phối ô tô tại Việt Nam (Nhà phân phối) có thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá bán xe cho khách hàng khi đến mua xe, thì khi thu tiền hỗ trợ khách hàng từ Nhà phân phối, đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. Đối với Nhà phân phối khi chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Các khoản tiền hỗ trợ mà đại lý nhận lại từ Nhà phân phối được tính vào thu nhập khác của đại lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

  1. Nhà phân phối nhận tiền khi thực hiện chương trình khuyến mãi phải lập hóa đơn

Tham khảo Công văn số 40840/CT-TTHT ngày 25/05/2020 của Cục thuế TP.Hà Nội hướng dẫn:

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

– Trường hợp Công ty cổ phần Diana Unicharm ủy quyền cho nhà phân phối thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng “mua hàng X tặng hàng Y” theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi tặng hàng khuyến mại cho khách hàng, nhà phân phối thực hiện lập hóa đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại và giá tính thuế GTGT bằng (0).

– Trường hợp Công ty cổ phần Diana Unicharm thanh toán cho nhà phân phối giá trị hàng hóa thực hiện chương trình khuyến mại thì khi nhận khoản thanh toán, nhà phân phối phải lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% nếu nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định nếu nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

– Đối với khoản chi khuyến mại mà Công ty cổ phần Diana Unicharm thanh toán cho nhà phân phối nếu đáp ứng quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply