Hướng dẫn mới nhất về thuế suất thuế GTGT khi lập hóa đơn đối với hàng hóa trả lại sau ngày 01/01/2023?

Trong quá trình hoạt động SXKD có nhiều trường hợp hàng bán bị trả lại do những nguyên nhân khác nhau. Hàng bán bị trả lại là các sản phẩm đã xác định tiêu thụ nhưng do vi phạm về phẩm chất, chủng loại, quy cách nên bị người mua trả lại. Doanh thu hàng bán bị trả lại là một khoản làm giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ.

Read more

Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1-7-2022 theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin về hóa đơn hộ kinh doanh để giúp mọi người cập nhật kịp thời các quy định của Bộ tài chính.

Read more