Hiện nay, hộ kinh doanh là một trong những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc nắm bắt được thông tin về quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh là rất quan trọng, giúp hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của sẽ cung cấp các thông tin liên quan về quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

  1. Đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế đối với Hộ kê khai

– Bước 1: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để ký kết hợp đồng cung cấp (mua) hóa đơn điện tử. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và gửi đến cơ quan thuế qua mạng thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

– Bước 2: Trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT (mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ nhận được thông báo chấp nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký sử dụng HĐĐT từ cơ quan thuế. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế thì Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu thực hiện sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

  1. Đăng ký sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ và thuộc trường hợp được cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP gửi đơn đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập HĐĐT.

Sau khi Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có), ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên HDĐT theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

  1. Đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền lần đầu đăng ký sử dụng HĐĐT trong đó có sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, bắt buộc phải thực hiện đăng ký qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

– Trường hợp Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT thành công và muốn đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thì thực hiện thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT hoặc trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn

– Việc đăng ký mới hoặc đăng ký thay đổi thông tin đều thực hiện theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và phải thực hiện theo phương thức điện tử gửi đến Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

– Khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền hoặc khi gửi dữ liệu đến cơ quan thuế phải sử dụng chữ ký số.

Lưu ý:

– Ngay sau khi Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT sẽ được cung cấp một tài khoản trên Hệ thống HĐĐT của cơ quan thuế tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ (Tên đăng nhập và mật khẩu được gửi tự động vào địa chỉ mail trên Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT). Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể sử dụng tài khoản này để phục vụ tra cứu hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào và một số thông tin khác về hóa đơn điện tử.

– Mọi hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ của hộ kê khai phải đảm bảo có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc và hạch toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng.

– Trường hợp Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập Hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế, nếu phát hiện có sai sót thì xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply