Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1-7-2022 theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin về hóa đơn hộ kinh doanh để giúp mọi người cập nhật kịp thời các quy định của Bộ tài chính.

Read more

Hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?

Hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh có bắt buộc phải dùng chữ ký số không? Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế chuyển đổi thành hóa đơn giấy được dùng để giao dịch không? Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có phải là hóa đơn điện tử không?

Read more

Trường hợp nào Hộ Kinh Doanh được miễn thuế?

Có nhiều phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh, một trong những phương pháp tính thuế phổ biến đó là phương pháp khoán. Trong một số trường hợp, hộ kinh doanh sẽ được miễn giảm thuế khoán nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Vậy hộ kinh doanh được miễn thuế trong trường hợp nào?

Read more

Các loại thuế, lệ phí hộ kinh doanh phải nộp trong năm 2023

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn. Các loại thuế, lệ phí hộ kinh doanh phải nộp gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và lệ phí môn bài (thuế môn bài).

Read more

Tiền thuế nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ?

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong đó có quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho HKD, CNKD. Vậy tiền thuế nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ? Các bạn cùng theo dõi bài viết sau nhé.

Read more