Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp, hiện nay mô hình hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang trở nên khá phổ biến. Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế.

1. ĐĂNG KÝ THUẾ

Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp phải đăng ký thuế, cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế.

1. Thời hạn đăng ký thuế: Thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hồ sơ đăng ký thuế:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính);

– Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính (nếu có).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

​Mẫu tờ khai số 03-ĐK-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC

  1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

– Hộ kinh doanh (thuộc diện phải đăng ký kinh doanh) khi thực hiện đăng ký kinh doanh tại Ủy ban nhân dân quận, huyện thì được cấp mã số thuế cấp liên thông đồng thời với Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Hộ kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì thực hiện đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế (đăng ký trực tiếp tại bộ phận một cửa các Chi cục thuế quận, huyện, Chi cục Thuế khu vực hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện tới cơ quan thuế, thông qua Cổng giao dịch thuế điện tử Etax).

2. HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài (LPMB) trừ các trường hợp được miễn LPMB sau đây:

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu hoạt động.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sản xuất muối; nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Mức thu LPMB đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

+ Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai LPMB, cơ quan thuế (CQT) căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu năm 2023 làm căn cứ tính số tiền LPMB phải nộp của năm 2024 và thông báo cho người nộp thuế. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu làm căn cứ xác định mức LPMB phải nộp của năm 2024 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2024. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu LPMB căn cứ theo cơ sở SXKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nộp LPMB theo Thông báo của CQT.

+ Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01/2024;

+ Đối với hộ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/07/2024 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2025 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm).

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply