Tạm ngưng kinh doanh hai năm liên tiếp có phải đóng phí môn bài?

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Và phải thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu và thời hạn tạm ngừng. Tạm ngưng kinh doanh hai năm liên tiếp có phải đóng phí môn bài?

Read more

3 loại thuế, lệ phí hộ kinh doanh phải nộp trong năm 2024

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn. Các loại lệ phí, thuế hộ kinh doanh phải nộp gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và lệ phí môn bài (thuế môn bài).

Read more