Chi nhánh của một doanh nghiệp là một đơn vị phụ thuộc và hoạt động dưới sự quản lý của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu chi nhánh có phải nộp thuế môn bài không?

  1. Chi nhánh có phải nộp thuế môn bài không?

Chi nhánh của doanh nghiệp thuộc đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.

Theo khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có) phải nộp lệ phí môn bài.

Cụ thể, chi nhánh của các tổ chức sau phải nộp lệ môn bài:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

– Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, chi nhánh của doanh nghiệp thuộc đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.

  1. Chi nhánh mới thành lập có được miễn thuế môn bài không?

Chi nhánh mới thành lập của doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập.

Khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định:

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Như vậy, việc miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh chỉ áp dụng trong năm đầu của doanh nghiệp thành lập mới.

  1. Hướng dẫn nộp thuế môn bài cho chi nhánh

Hiện nay, có 03 cách nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế gồm:

– Nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế (trước khi nộp thì liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem có nhận bản giấy không vì thông thường các cơ quan thuế hiện tại sẽ nhận qua mạng).

– Lập Tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng thuedientu.gdt.gov.vn (doanh nghiệp phải có chữ ký số mới nộp được).

– Lập và nộp trực tuyến trên trang: thuedientu.gdt.gov.vn (doanh nghiệp phải có chữ ký số mới nộp được).

Cách 1: Lập Tờ khai thuế môn bài sau đó nộp trực tiếp

– Tải Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI.

– Sau khi tải về, điền thông tin theo yêu cầu -> Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế quản lý nộp.

Cách 2: Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK rồi nộp qua mạng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Phí – Lệ phí” – > “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)”

Lập tờ khai cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh trên phần mềm HTKK

Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn mục “Phí – lệ phí” ⇨ Bấm chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) ⇨ Chọn kỳ tính thuế tích chọn “Cơ sở mới thành lập” và “Ngày phát sinh” theo giấy phép thành lập chi nhánh.

Bước 3: Điền các thông tin liên quan đến chi nhánh như: MST chi nhánh, Tên chi nhánh và mức lệ phí môn bài phải nộp của chi nhánh.

Bước 4: Sau khi khai xong => Bấm chọn “Kết xuất” => Chọn “Kết xuất XML” => Nộp tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Lập tờ khai cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh trên phần mềm HTKK

Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn mục “Phí – lệ phí” => Bấm chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) => Chọn kỳ tính thuế tích chọn “Tờ khai lần đầu” => Bấm chọn “Đồng ý”.

Bước 3: Điền thông tin liên quan đến số thuế phải nộp.

Bước 4: Sau khi khai xong => Bấm chọn “Kết xuất” => Chọn “Kết xuất XML” => Nộp tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Cách 3: Lập Tờ khai thuế môn bài qua mạng trực tuyến thuedientu.

Bước 1: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản chữ ký số của doanh nghiệp (nếu chi nhánh cùng tỉnh) hoặc tài khoản chữ ký số của chi nhánh (nếu chi nhánh khác tỉnh) => Đăng ký tờ khai thuế môn bài.

Chú ý: Đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL

Bước 2: Bấm vào mục Khai thuế => Bấm tiếp vào mục Kê khai trực tuyến => Lựa chọn Tờ khai /LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT 80/2021) => Kiếm tra đúng là Tờ khai chính thức và Năm kê khai => Tiếp tục.

Bước 3:

Đối với chi nhánh cùng tỉnh:

Hệ thống tự động chọn cơ quan thuế quản lý.

Loại tờ khai:

Tờ khai chính thức: lần đầu

Tờ khai bổ sung: chỉnh sửa tờ khai lần đầu, hoặc thay đổi vốn điều lệ.

Kỳ kê khai: năm kê khai

Trong chỉ tiêu [09] tích chọn khai báo địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm => nhập tên chi nhánh => chọn tỉnh => chọn quận, huyện => nhập mã số thuế của chi nhánh => hệ thống tự hiện mức lệ phí môn bài.

Tiếp tục, nhấn nút “Hoàn thành kê khai” -> Ký và gửi.

Đối với chi nhánh khác tỉnh:

Trong chỉ tiêu [09] chỉ cần chọn mức lệ phí môn bài chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh. Sau đó, nhập họ và tên người nộp thuế hoặc Người đại diện pháp luật

Tiếp tục, nhấn nút “Hoàn thành kê khai” -> Ký và gửi.

Sau đó, có 02 cách để nộp lệ phí môn bài như sau:

Nộp tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước của quận, huyện tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Đăng ký và nộp tiền thuế môn bài điện tử qua mạng (doanh nghiệp phải có chữ ký số).

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply