Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là lệ phí quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết thuế môn bài 1 năm đóng mấy lần hay các bậc thuế, mức thuế… Tham khảo bài viết sau để nắm được vấn đề.

 1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay chính xác là lệ phí môn bài là một trong các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lý thuế thu. Lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp để có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh (theo khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm 2015).

1.1. Đối tượng đóng thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối tượng phải đóng lệ phí môn bài bao gồm:

 • Doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp;
 • Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế của đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức khác sản xuất, kinh doanh;
 • Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên;
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1.2. Đối tượng miễn đóng thuế môn bài

Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các trường hợp được miễn  đóng lệ phí môn bài bao gồm:

 • Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm  từ dưới 100 triệu đồng;
 • Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân không có địa điểm cố định;
 • Hộ gia đình, cá nhân sản xuất muối;
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá;
 • Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động nông nghiệp;
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của của doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh tại miền núi.
 1. Thuế môn bài 1 năm đóng mấy lần?

Thuế môn bài là lệ phí mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh doanh hàng hóa, dịch phải nộp định kỳ hằng năm, vì vậy, mỗi năm phải đóng thuế môn bài 01 lần.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP) và hướng dẫn tại Thông tư 302/2016/TT-BTC, việc đóng thuế môn bài được thực hiện như sau:

– Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hằng năm.

– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sau khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài thì nộp lệ phí môn bài như sau:

Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07 của năm kết thúc thời gian miễn.

Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

​- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, sau đó ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp như sau:

Nếu ra hoạt động trong 06 tháng đầu năm thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/07 năm ra hoạt động.

Nếu ra hoạt động trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

 1. Các bậc thuế môn bài 2024 và mức đóng

Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí môn bài như sau:

Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bậc thuế Căn cứ thu Mức thu

(đồng/năm)

1 Tổ chức có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ > 10 tỷ đồng 03 triệu
2 Tổ chức có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ ≤ 10 tỷ đồng trở xuống 02 triệu
3 Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện 01 triệu
 • Hộ gia đình cá nhân sản xuất, kinh doanh
Bậc thuế Doanh thu
(đồng/năm)
Mức nộp
(đồng/năm)
1 Trên 500 triệu 01 triệu
2 Trên 300 – 500 triệu 500.000
3 Trên 100 – 300 triệu 300.000

Lưu ý:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh hết thời gian được miễn lệ phí môn bài

 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm: nộp mức lệ phí môn bài cả năm;
 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm: nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, sau đó ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp như sau:

 • Nếu ra hoạt động trong 06 tháng đầu năm: nộp mức lệ phí môn bài cả năm;
 • Nếu ra hoạt động trong 06 tháng cuối năm: nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Người nộp thuế môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch:

 • Nếu tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện sau thì không phải nộp lệ phí môn bài trong năm tạm ngừng kinh doanh: văn bản xin tạm ngừng hoạt động được gửi đến cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn phải nộp lệ phí và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động;
 • Nếu tạm ngừng hoạt động không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply