Tổng cục Thuế hướng dẫn liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế từ 1/7/2023

Liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế được ban hành ngày 23/06/2023 kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Trước đây, việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh chưa có quy định về quy trình liên thông thực hiện.

Read more